Dàn đề MB T11

tranlam

Thành viên mới
Tham gia
5/11/18
Thích
1
#1
*Dàn Đề Ngày : 05/11/2018 KQ--> ???\n™Dàn 92 số :\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,\n50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,96\n\n™Dàn 85 số :\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,\n54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,96\n\n™Dàn 81 số :\n00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,\n56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,96\n\n™Dàn 63 số :\n00,01,03,06,08,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,41,42,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,60,62,63,64,65,66,67,68,\n71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88\n\n™Dàn 54 số :\n00,01,03,06,08,10,11,12,15,18,20,21,22,23,26,28,30,31,33,35,36,37,38,41,42,48,50,51,52,53,55,56,57,60,62,63,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,\n82,83,84,86,87,88\n\n™Dàn 32 số :\n00,01,03,06,11,12,15,20,21,22,26,28,30,33,41,48,51,56,57,60,63,66,67,68,71,72,73,76,80,81,84,87
 
Top