Trophies

 1. 0

  Tài khoản mới

  Tài khoản mới được tặng 0 điểm
 2. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng 1 bài bài viết đầu tiên lên diễn đàn
 3. 2

  Được thích

  Khi ai đó thích bài viết của bạn
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 6. 10

  I like it a lot

  Your messages have been liked 25 times.
 7. 15

  Đạt 100 like

  Bạn đạt 100like và được tặng 15 xu
 8. 20

  1000 tin nhắn

  1000 tin nhắn ấn tượng
 9. 20

  Đạt 250 like cho bài viết

  Bạn đạt 250 like và được tặng 20 xu
 10. 30

  Đạt 500 like cho 1 bài viết

  Bạn được tặng 30xu
Top