CHUYÊN MỤC CHÃO DÀN ĐỀ NAM TRUNG BẮC

emily6868

Moderator
Nhân viên
Tham gia
20/10/18
Thích
6
#1
ĐỀ DÀN NAM - TRUNG - BẮC\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI KIÊN GIANG\n08/7: WIN 8X 7X 6X\n15/7: WIN 8X 7X 6X\n22/7: WIN 8X 7X 6X\n29/7: WIN 8X 7X 6X\n05/8: WIN 8X 7X 6X\n12/8: WIN 8X 7X 6X\n19/8: WIN 8X 7X 6X\n26/8: WIN 8X 7X 6X\n02/9: WIN 8X 7X 6X\n09/9: WIN 8X 7X 6X\n16/9: WIN 8X 7X 6X\n23/9: WIN 8X 7X 6X\n30/9: WIN 8X 7X 6X\n7/10: WIN 8X 7X 6X \n14/10:WIN 8X 7X 6X \n21/10:WIN 8X 7X 6X\n28/10:WIN 8X 7X 6X\n04/11:.....\n3D:9K -012346789\n3D:8K -01234678\n(88) số\n00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99\n--\n(78) số\n00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,80,81,82,85,88,90,91,92,95,96,97,98,99\n---\n(68) số\n00,01,03,04,06,07,09,10,11,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,70,71,74,75,76,80,81,82,85,88,90,91,92,95,97,98,99\n---\n\n\nMIỀN TRUNG\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI KHÁNH HÒA\n12/8: WIN 8X 7X \n15/8: WIN 8X 7X 6X\n19/8: WIN 8X 7X 6X\n22/8: WIN 8X 7X 6X\n26/8: WIN 8X 7X 6X \n29/8: WIN 8X 7X \n02/9: WIN 8X 7X 6X\n05/9: WIN 8X 7X 6X\n09/9: WIN 8X 7X 6X\n12/9: WIN 8X 7X 6X\n16/9: WIN 8X 7X 6X\n19/9: WIN 8X 7X 6X\n23/9: WIN 8X 7X\n26/9: WIN 8X 7X 6X\n30/9: WIN 8X 7X 6X\n3/10: WIN 8X 7X 6X\n7/10: WIN 8X\n10/10:WIN 8X 7X 6X\n14/10:MISS\n17/10:WIN 8X\n21/10:WIN 8X 7X 6X\n24/10:WIN 8X 7X 6X\n28/10:WIN 8X 7X 6X\n31/10:WIN 8X 7X 6X\n04/11:....\n9K: 023456789\n8K: 23456789\n(89) số\n00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,03,06,08,09,10,11,15,16,17,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,49,51,52,53,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99\n--\n(68) số\n00,01,02,03,06,08,09,10,11,15,16,17,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,49,51,52,53,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,88,90,92,93,94,95,97,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI TIỀN GIANG\n01/7: WIN 8X 7X 6X\n08/7: WIN 8X 7X 6X\n15/7: WIN 8X 7X 6X\n22/7: WIN 8X 7X 6X\n29/7: WIN 8X 7X 6X\n05/8: WIN 8X 7X 6X\n12/8: WIN 8X 7X 6X\n19/8: WIN 8X 7X 6X\n26/8: WIN 8X 7X 6X\n02/9: WIN 8X 7X 6X\n09/9: WIN 8X 7X \n16/9: WIN 8X 7X 6X\n23/9: WIN 8X\n30/9: MISS\n07/10: WIN 8X 7X 6X\n14/10: WIN 8X 7X 6X\n21/10: WIN 8X 7X 6X\n28/10: WIN 8X 7X 6X\n04/11:.....\n3D:9K - 678901234\n3D:8K - 67890124\n(88) số\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,57,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99\n---\n(68) số\n00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,52,57,59,60,62,63,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI KON TUM\n22/7: WIN 8X 7X 6X\n29/7: WIN 8X 7X 6X\n05/8: WIN 8X 7X \n12/8: WIN 8X 7X 6X\n19/8: WIN 8X 7X 6X\n26/8: WIN 8X 7X 6X\n02/9: WIN 8X 7X 6X\n09/9: WIN 8X 7X 6X\n16/9: WIN 8X 7X 6X\n23/9: WIN 8X\n30/9: WIN 8X 7X 6X \n7/10: WIN 8X 7X 6X \n14/10:WIN 8X 7X 6X \n21/10:WIN 8X 7X 6X\n28/10:WIN 8X 7X 6X\n04/11:.....\n3D:9K - 012346789\n3D:8K - 12346789\n(89) số\n01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n----\n(78) số\n02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,53,54,55,58,59,60,62,63,64,66,67,69,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n04,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,53,54,55,58,59,60,62,63,64,67,69,71,72,73,76,77,78,79,81,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,98,99\n---
 

emily6868

Moderator
Nhân viên
Tham gia
20/10/18
Thích
6
#2
THỐNG KÊ MIỀN BẮC\n01/11.WIN 8X 7X\n02/11:WIN 8X 7X 6X 5X 4X\n03/11:WIN 8X 7X 6X 5X\n04/11:LOADING...\n(89) số\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99\n---\n(77) số\n00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,74,75,76,77,78,80,81,83,85,86,87,88,90,92,94,95,97,99\n--\n (68) số\n00,03,04,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,74,75,76,77,78,83,85,86,87,88,94,97,99\n---\n(59) số\n00,03,04,05,07,08,09,10,11,16,17,18,20,22,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,70,74,76,77,78,85,86,87,88,94,97,99\n---\n(45) số\n00,03,04,05,08,11,16,17,18,22,26,27,29,35,36,38,39,42,44,45,46,49,50,53,55,56,59,61,63,64,65,67,69,70,74,76,77,78,85,86,87,88,94,97,99\n---\n(34) số\n03,05,11,16,17,18,27,29,35,36,38,39,45,49,50,53,55,56,59,61,63,65,67,69,70,74,76,77,78,85,87,94,97,99\n--\n(29) số\n03,05,16,18,27,29,35,36,38,39,45,49,50,53,56,59,61,63,65,67,69,70,74,76,78,85,87,94,97\n--\n(19) số\n16,18,27,29,36,38,50,56,61,63,65,67,69,70,74,76,78,85,87\n---\n(10) số\n16,18,36,38,50,56,70,74,76,78\n\n3D:1,2,3,4,6,7,8,9\n3D:1,2,3,6,7,8\n3D:1,6,3,8\n3D:1,6\n4D:1,2,3,4,6,7,8,9\n4D:1,3,4,6,8,9\n4D:3,4,8,9\n4D:4,9
 

emily6868

Moderator
Nhân viên
Tham gia
20/10/18
Thích
6
#9
ĐỀ DÀN NAM - TRUNG - BẮC\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI HỒ CHÍ MINH\n15/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n22/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n29/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X \n6/10: WIN 8X 7X 6X \n8/10: WIN 8X 7X 6X \n13/10:WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n20/10:WIN 8X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n27/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X 6X\n03/11:WIN 8X 7X 6X\n05/11:LOADING...\n3D:9K -023456789\n3D:8K -03456789\n(88) số - HỒ CHÍ MINH\n00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,31,32,33,36,39,40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n00,01,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,31,32,33,36,39,41,42,44,46,47,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI CÀ MAU\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X\n05/11:LOADING...\n3D:9K -789012345\n3D:8K -79012345\n(88) số - CÀ MAU\n00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,15,16,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n00,02,03,04,07,08,09,11,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,43,44,45,46,47,48,49,50,53,55,58,59,63,64,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI ĐỒNG THÁP\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X 6X\n05/11:LOADING...\n3D:9K - 013456789\n3D:8K - 01345689\n(88) số - ĐỒNG THÁP\n00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,04,05,07,09,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,87,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n(68) số\n00,01,02,04,05,07,09,10,11,13,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,53,54,55,59,63,64,66,67,69,70,72,74,75,77,78,79,81,82,83,87,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI PHÚ YÊN\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X \n8/10: WIN 8X 7X 6X \n15/10:WIN 8X 7X 6X \n22/10:WIN 8X\n29/10:WIN 8X 7X 6X\n05/11:LOADING...\n3D:9K - 012356789\n3D:8K - 02356789\n(89) số - PHÚ YÊN\n00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,42,44,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(68) số\n00,01,02,05,07,09,10,11,12,14,15,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,32,34,37,39,40,42,46,47,49,50,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,68,69,70,73,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n----\n\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI HUẾ\n13/8: WIN 8X 7X 6X\n20/8: WIN 8X 7X 6X\n27/8: WIN 8X 7X 6X\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: MISS\n8/10: WIN 8X 7X 6X \n15/10:WIN 8X 7X 6X \n22/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X\n05/11:LOADING...\n3D:9K - 123456789\n3D:8K - 13456789\n (88) số - HUẾ\n00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99\n---\n(78) số\n02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98,99\n---\n(68) số\n02,03,05,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,39,42,44,45,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,62,63,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98,99\n---\nTHỐNG KÊ MIỀN BẮC\n01/11.WIN 8X 7X\n02/11:WIN 8X 7X 6X 5X 4X\n03/11:WIN 8X 7X 6X 5X\n04/11:WIN 8X 7X 6X 5X\n05/11:....\n (86) số\n00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99\n--\n(79) số\n01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99\n---\n (67) số\n01,03,04,06,08,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,92,93,94,98,99\n---\n (56) số\n04,06,08,10,11,12,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,29,31,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,92,93,94,99\n---\n(47) số\n08,10,16,20,22,23,24,25,26,27,29,31,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,65,66,67,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,92,93,94,99\n---\n (35) số\n10,16,23,25,27,29,31,38,39,41,43,45,47,49,51,52,53,54,58,59,61,63,65,67,74,75,76,77,79,85,89,92,93,94,99\n--\n (28) số\n23,25,27,29,31,39,45,47,49,51,52,53,58,59,61,63,65,67,74,75,76,77,79,85,89,92,94,99\n---\n(19) số\n23,25,27,29,45,47,49,52,58,61,63,65,67,74,76,85,89,92,94\n--\n(6) số\n52,58,74,76,92,94\n\n\n3D:0,2,3,4,5,7,8,9\n3D:0,2,3,5,7,8\n3D:0,5,3,8\n3D:0,5\n4D:1,2,3,4,6,7,8,9\n4D:1,3,4,6,8,9\n4D:3,4,8,9\n4D:4,9
 

Thuychi287

Thành viên mới
Tham gia
5/11/18
Thích
1
#10
ĐỀ DÀN NAM - TRUNG - BẮC\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI HỒ CHÍ MINH\n15/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n22/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n29/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X\n6/10: WIN 8X 7X 6X\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n13/10:WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n20/10:WIN 8X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n27/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X 6X\n03/11:WIN 8X 7X 6X\n05/11:LOADING...\n3D:9K -023456789\n3D:8K -03456789\n(88) số - HỒ CHÍ MINH\n00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,31,32,33,36,39,40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n00,01,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,31,32,33,36,39,41,42,44,46,47,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI CÀ MAU\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X\n05/11:LOADING...\n3D:9K -789012345\n3D:8K -79012345\n(88) số - CÀ MAU\n00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,15,16,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n00,02,03,04,07,08,09,11,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,43,44,45,46,47,48,49,50,53,55,58,59,63,64,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI ĐỒNG THÁP\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X 6X\n05/11:LOADING...\n3D:9K - 013456789\n3D:8K - 01345689\n(88) số - ĐỒNG THÁP\n00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,04,05,07,09,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,87,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n(68) số\n00,01,02,04,05,07,09,10,11,13,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,53,54,55,59,63,64,66,67,69,70,72,74,75,77,78,79,81,82,83,87,89,90,91,92,93,94,97,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI PHÚ YÊN\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: WIN 8X 7X 6X\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n22/10:WIN 8X\n29/10:WIN 8X 7X 6X\n05/11:LOADING...\n3D:9K - 012356789\n3D:8K - 02356789\n(89) số - PHÚ YÊN\n00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,42,44,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(68) số\n00,01,02,05,07,09,10,11,12,14,15,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,32,34,37,39,40,42,46,47,49,50,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,68,69,70,73,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n----\n\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI HUẾ\n13/8: WIN 8X 7X 6X\n20/8: WIN 8X 7X 6X\n27/8: WIN 8X 7X 6X\n03/9: WIN 8X 7X 6X\n10/9: WIN 8X 7X 6X\n17/9: WIN 8X 7X 6X\n24/9: WIN 8X 7X 6X\n1/10: MISS\n8/10: WIN 8X 7X 6X\n15/10:WIN 8X 7X 6X\n22/10:WIN 8X 7X 6X\n29/10:WIN 8X 7X\n05/11:LOADING...\n3D:9K - 123456789\n3D:8K - 13456789\n(88) số - HUẾ\n00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99\n---\n(78) số\n02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98,99\n---\n(68) số\n02,03,05,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,39,42,44,45,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,62,63,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98,99\n---\nTHỐNG KÊ MIỀN BẮC\n01/11.WIN 8X 7X\n02/11:WIN 8X 7X 6X 5X 4X\n03/11:WIN 8X 7X 6X 5X\n04/11:WIN 8X 7X 6X 5X\n05/11:....\n(86) số\n00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99\n--\n(79) số\n01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99\n---\n(67) số\n01,03,04,06,08,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,92,93,94,98,99\n---\n(56) số\n04,06,08,10,11,12,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,29,31,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,92,93,94,99\n---\n(47) số\n08,10,16,20,22,23,24,25,26,27,29,31,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,65,66,67,74,75,76,77,79,80,84,85,86,89,92,93,94,99\n---\n(35) số\n10,16,23,25,27,29,31,38,39,41,43,45,47,49,51,52,53,54,58,59,61,63,65,67,74,75,76,77,79,85,89,92,93,94,99\n--\n(28) số\n23,25,27,29,31,39,45,47,49,51,52,53,58,59,61,63,65,67,74,75,76,77,79,85,89,92,94,99\n---\n(19) số\n23,25,27,29,45,47,49,52,58,61,63,65,67,74,76,85,89,92,94\n--\n(6) số\n52,58,74,76,92,94\n\n\n3D:0,2,3,4,5,7,8,9\n3D:0,2,3,5,7,8\n3D:0,5,3,8\n3D:0,5\n4D:1,2,3,4,6,7,8,9\n4D:1,3,4,6,8,9\n4D:3,4,8,9\n4D:4,9
\nAd post đều để e theo nhé
 

emily6868

Moderator
Nhân viên
Tham gia
20/10/18
Thích
6
#12
NGÀY 06/11.\nĐỀ DÀN NAM - TRUNG - BẮC\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI BẠC LIÊU\n3D:9K - 012456789\n3D:8K – 01245678\n(88) số\n00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99\n---\n(78) số\n00,01,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,83,84,85,87,88,91,92,93,94,96,97\n---\n(68) số\n00,01,04,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,30,31,33,34,36,37,39,40,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,80,81,84,85,88,91,92,93,94,96,97\n--\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI VŨNG TÀU\n3D:9K - 013456789\n3D:8K – 01346789\n(88) số\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99\n---\n(78) số\n00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,88,90,91,92,93,94,95,97,99\n---\n(68) số\n00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,20,21,22,24,25,28,29,30,33,34,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,63,65,66,68,70,71,74,77,78,79,80,81,82,88,90,92,93,94,95,97,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI BẾN TRE\n3D:9K - 012345689\n3D:8K – 02345689\n(89) số\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29,31,32,33,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,68,69,70,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,17,18,20,21,22,23,25,28,29,31,32,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,69,70,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99\n---\nMIỀN TRUNG\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI ĐẮC LẮC\n3D:9K - 023456789\n3D:8K – 02345689\n(88) số\n00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,37,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99\n---\n(68) số\n00,02,03,05,07,09,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,37,39,41,42,44,45,46,47,48,50,52,55,56,57,58,59,64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,77,78,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99\n---\n\nTHỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀI QUẢNG NAM\n3D:9K - 023456789\n3D:8K – 02345689\n(88) số\n00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99\n---\n(78) số\n00,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,22,25,26,27,29,30,31,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99\n---\n(68) số\n00,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,18,20,22,25,27,29,30,31,33,34,37,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,85,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98\n--
 
Top